1397/08/09 13:01
فرماندار:
دشمني ما با استكبار پاياني نخواهد داشت
عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب در جلسه ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان که صبح امروز با حضورامام جمعه خنداب و جمعی از مسئولین در محل سالن جلسات فرمانداری برگزارشد با اشاره به ناکامی های دشمنان نظام اسلامی بویژه امریکا در طول چهل سال گذشته علیه نظام اسلامی ، گفت: ملت بزرگ ایران راه مقابله با استکبار را بخوبی می دانند وامریکا و مزدوران منطقه ای آنان هم به این موضوع کاملا" واقفند که دشمني ما با استكبار پاياني نخواهد داشت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved