1397/08/10 09:18
دهگردشي فرماندار از بخش مركزي خنداب
عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب به اتفاق بهاری سرپرست بخشداری و سلطانی مدیر امور آب و فاضلاب روستایی با حضور در روستای علی آباد از توابع آن بخش ضمن بازدید ازنقاط مختلف روستا و دیدار با جمعی از اهالی در محل مسجد جامع ، مسائل و مشکلات آنان را بررسی نمودند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved