1397/08/10 12:53
برگزاري جلسه امهال تسهيلات كشاورزان خسارت ديده
جلسه هماهنگی امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده در شهرستان خنداب با حضور معاونین فرمانداری ،مدیر جهاد کشاورزی ، مسئولین شعب بانکهای مستقر در شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار و تصمیمات لازم در خصوص نحوه امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث طبیعی و... گرفته شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved