1397/08/12 14:00
پدافند غير عامل، افزايش بازدارنگي، در سايه حماسه حسيني
هفته پدافند غیر عامل باشعار «پدافند غیر عامل، افزایش بازدارنگی، در سایه حماسه حسینی» گرامی باد. روابط عمومی فرمانداری شهرستان خنداب

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved