1397/09/15 12:56
ديدارفرمانداربا مديركل راه و شهرسازي استان مركزي
عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب بمنظورهماهنگی تسریع دراجرای عملیات برخی از پروژه های عمرانی شهرستان با حضور در اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی با مرزبان و معاونین ایشان دیدار و تاکید نمودند تا نسبت به اجرای سریع پروژه های : تکمیل عملیات روکش آسفالت راه ارتباطی خنداب -پل دوآب ، مجتمع فرهنگی مرکز شهرستان ، اجرای عملیات آسفالت راه های روستایی سیردر ، عباس آباد و موک و همچنین تکمیل محور ارتباطی غرب رودخانه قره چای اقدام گردد.لازم به ذکر است پروژه های فوق الذکر در کمیته برنامه ریزی شهرستان پیشتر تصویب شده و دارای اعتبارعمرانی می باشند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved