1397/10/19 11:32
برگزاري جلسه كميته نظارت برطرح هاي اشتغال روستايي
جلسه کمیته نظارت برطرح های اشتغال زایی روستایی در شهرستان خنداب به ریاست داریوش مردانی معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی فرماندار در محل فرمانداری با حضور اعضای این کمیته برگزارشد.در این جلسه پیرامون نحوه بازدید از این طرحها براساس برنامه زمانبندی بحث و تبادل نظر گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved