1397/10/19 12:49
بازديد معاون عمراني فرماندار از روستاي ديزآباد
فراهانی سرپرست حوزه معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان خنداب به همراه بهاری سرپرست بخشداری مرکزی با حضور در روستای دیزآباد، آخرین وضعیت سطح معابر این روستا را بررسی و در ادامه از حمام عمومی بلااستفاده موجود دراین روستا نیز با هدف بهره برداری و تجهیز این مکان بعنوان خانه ورزش بازدید و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved