1397/10/20 09:41
جلسه شوراي آموزش و پرورش درشهرستان خنداب
جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خنداب به ریاست عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار و رئیس این شورا در محل سالن جلسات اداره آموزش و پرورش شهرستان و با حضور سایر اعضاء برگزار شد. بررسی مصوبات جلسه قبل،هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی،بررسی آخرین وضعیت اعتبارات تخصیصی و موضوع برگزاری دوره های پیشگیری از آسیب های اجتماعی از مهمترین موضوعات مطروحه در این جلسه بود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved