1397/12/23 13:36
فرماندار:
ميوه شب عيد مردم شهرستان خنداب تامين شده است
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان خنداب به ریاست عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار در محل سالن جلسات فرمانداری با حضور اعضاء برگزارشد. فرماندار در پایان این جلسه گفت: با تمهیدات بعمل آمده میوه شب عیدمردم شهرستان خنداب تامین شده است که با نظارت مسئولین ذیربط در شهرهای خنداب و جاورسیان و برخی از نقاط روستایی با نرخ مصوب توزیع خواهد شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved