1398/02/30 14:14
فرماندار:
آگاهي بخشي جامعه از مخاطرات سوء مصرف مواد مخدر بايد همگاني شود
جلسه شورای هماهنگی فرعی مبارزه با مواد مخدرشهرستان خنداب به ریاست عبدالرضا حاجی علی بیگی و با حضور ملک حسینی دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی و دیگر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداری برگزارشد. فرماندار در این جلسه با اشاره بر پیگیری راه اندازی و افزایش نظارت بر اردوگاههای اقامتی ترک اعتیاد تاکید کرد: آگاهی بخشی جامعه از مخاطرات سوء مصرف مواد مخدر باید همگانی شود. در این جلسه ملک حسینی با تشریح برنامه های سال جاری از دستگاههای عضو خواست تا با جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد در این مبارزه تلاش بیشتری بعمل آورند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved