1398/02/31 14:34
بازديد فرماندارخنداب از راه ارتباطي روستاي قاسم آباد در بخش مركزي
عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب ضمن حضور در محل اجرای عملیات آسفالت ریزی گردنه قاسم آباد واقع در محور ارتباطی روستایی نصیرآباد به قاسم آباد در بخش مرکزی ، اعلام کرد این مهم با استفاده از ظرفیت های داخلی شهرستان و هماهنگی بین فرمانداری، بخشدار مرکزی و مدیر راهداری شهرستان رقم خورد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved