1398/03/02 12:36
ارتقاي رتبه حوزه سياسي فرمانداري شهرستان خنداب
در دومین همایش تخصصی معاونان فرمانداریهای استان مرکزی که با حضورداریوش مردانی معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان خنداب درشهرستان ساوه برگزارشد. ارتقای سطح رتبه فرمانداری شهرستان خنداب در حوزه امور سیاسی از مطالب مطروحه در این همایش بود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved