1398/03/02 12:41
جلسه كارگروه بانوان و خانواده در شهرستان خنداب
جلسه کارگروه بانوان و خانواده درشهرستان خنداب با حضور جمعی از بانوان،نمایندگان موسسات مردم نهاد و مدیران ادارات به ریاست عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار با موضوع تبیین سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص زنان و خانواده در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.در این جلسه پیرامون موضوع چگونگی برنامه ریزی و اجرای این سیاست ها تبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved