1398/03/07 15:45
بازديدفرماندارشهرستان خنداب از روستاي امامزاده دهچال
عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندارشهرستان خنداب به همراه بهاری بخشدار مرکزی از عملیات اجرایی اصلاح شبکه آب شرب روستای امامزاده دهچال بازدید نمودند. فرماندار در این بازدید بر لزوم تسریع در فرآیند اصلاح شبکه تاکید و به پیمانکار متذکر شد تا پایان هفته جاری می بایست مشکل این روستا مرتفع شود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved