1398/03/08 14:00
اعلام مسير راهپيمايي" روز قدس "درشهرستان خنداب
ستاد هماهنگی برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شهرستان خنداب با صدور اطلاعیه ای مسیرهای راهپیمایی این روز بزرگ در شهرستان را بشرح ذیل اعلام نمود:1-شهرخنداب : مجتمع اداری -بلوار آیت الله غفاری- میدان حر-خیابان امام حسین(ع)-میدان امام حسین(ع) 2- شهر جاورسیان: گلزار شهداء- خیابان بخشداری- میدان الغدیر- سه راهی شهداء-خیابان امام حسین(ع)-میدان امام حسین(ع) . ضمنا" ساعت شروع راهپیمایی یازده صبح مورخه98/3/10 تعیین و در روستاها نیز این مراسم از محل گلزار شهداء تا مساجد جامع با حضور اهالی برگزار خواهد شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved