1398/03/11 13:42
بازديد فرماندار از خط انتقال شبكه آب شرب خنداب
صبح امروز عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب با حضور در محل اجرای عملیات خط انتقال آب شرب مرکز شهرستان ، روند پیشرفت اجرای این طرح را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. فرماندار در این بازدید بر اجرای سریع و تکمیل این پروژه تاکید نمود.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved