1398/03/21 14:29
برگزاري جلسه شوراي حفاري در شهرستان خنداب
اولین جلسه شورای حفاری شهرستان خنداب در سالجاری در تاریخ 98/3/21به ریاست عبدالرضا حاجی علی بیگی و با حضور فراهانی معاون برنامه ریزی امور عمرانی فرماندار و دیگر اعضا در محل سالن جلسات فرمانداری برگزارشد. فرماندار در این جلسه به شهرداران توصیه کرد به موضوع حفاری دستگاهها برای ارائه خدمات به شهروندان، با عنوان درآمد زایی نگاه نکنند و با تمام توان در جهت توسعه شهر خود با این مدیران همکاری داشته باشند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved