1398/10/24 13:40
ديدار مدير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي استان با فرماندار
صبح امروز ثامنی مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان مرکزی با حضور در فرمانداری با عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار شهرستان خنداب دیدار و طی نشستی آخرین وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved