1398/10/24 14:03
جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان خنداب
چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خنداب به ریاست عبدالرضا حاجی علی بیگی فرماندار و با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی در محل سالن جلسات شهدای فرمانداری برگزارشد. در این جلسه اعضاء پیرامون راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و همچنین فعال نمودن کتابخانه در برخی از روستاهای مستعد شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved